Is uw vastgoed ‘ParisProof’

Op 12 december 2015 was er een VN-Klimaat top in Parijs Nederland heeft hier ingestemd met het nieuwe VN- Klimaatakkoord
Het akkoord heeft als doel de opwarming van de aard te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, waarbij de doelstelling van 1,5 graden het uiteindelijke doel is.gepresenteerd dat de opwarming van de aard moet tegengaan.

Nederland heeft op 10 juli 2018 ons eigen Nationale Klimaatakkoord ondertekend waarbij de doelstelling is om in 2030 de broeikasgassen met 49% terug te dringen en in 2050 met 95% te hebben verminderd!

Voor gebouwen heeft dit als gevolg dat in 2023  elk gebouw moet voldoen aan een energie Label C. Helaas zal dit niet voldoende blijken, de overheden gaan kijken naar wat het gebouw aan CO2 uitstoot en wat de gebruikers uitstoten.

Om dit wat praktischer te maken, in 2050 is er per m2 per jaar  50kWh beschikbaar aan energie. Op dit moment gebruikt een gemiddeld kantoorgebouw rond de 200 kWh per m2 per jaar. We hebben dus een grote taak voor ons liggen.

Er zijn vele maatregelen en oplossingen beschikbaar, maar de vraag is welke oplossing is geschikt voor uw pand en hoe kunt u de komende jaren strategisch investeren in het verduurzamen van uw panden.

Wij werken met partijen die dit voor u in kaart kunnen brengen en een plan neerleggen waar u wij samen met u als eigenaar de komende jaren aan kunnen werken. Op deze manier komt u niet ineens voor verrassingen te staan en zal uw vastgoed in trek blijven bij huurders, wat leidt tot een goed rendement.

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw pand en hoe we dit samen kunnen oppakken, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onderhouden van vastgoed is een vák!

Vastgoed aankopen is eigenlijk het makkelijkste onderdeel van het bezitten van een vastgoedportefeuille. Uiteraard heeft u goed gekeken naar de diverse mogelijkheden van het pand en is het onderhoud in kaart gebracht of heeft u tijdens de overdracht het MJOP ontvangen met alle benodigde certificatie en onderhoudscontracten.

Belangrijk is dat er een plan wordt opgesteld om zo onaangename verrassingen te voorkomen. Denk hierbij een tijdige dankinspecties, jaarlijks terugkerende inspecties van installaties, liften e.d. Maar ook de regelgeving zal in de komende jaren sterk veranderen, waardoor het belangrijk is om tijdig onderhoud  uit et voeren en vast voor te sorteren op de aankomende maatregelen (Parisproof maken van uw pand).

4 redenen om uw vastgoed te onderhouden:

 1. Dagelijkse voortgang van het bedrijf;
  Voor uw als eigenaar is het van belang dat uw huurder(s) op dagelijkse basis hun bedrijfsvoering goed kunnen uitvoeren. Ze mogen geen hinder ondervinden van algemeen onderhoud. Er kan uiteraard altijd wat mis gaan, een lift kan in storing raken, maar dit zijn incidenten en het is zaak deze snel op te lossen. Het regulier onderhouden van uw pand zorgt ervoor dat deze zaken zo min mogelijk voorkomen.
 2. Wet en regelgeving;
  De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van wet en regelgeving. Met het bereiken van het klimaat akkoord in Parijs zijn er duidelijke afspraken gemaakt betreffende de CO2 uitstoot van vastgoed en zijn gebruikers en we moeten hier allemaal ons steentje aan bijdragen. Dit houdt in dat we nu moeten beginnen met het implementeren van deze plannen en niet meer te lang wachten.
 3. Duurzaamheid;
  Duurzaamheid is een gevolg van reden twee, maar ook is het belangrijk om te kijken naar de eisen van de huurders tegenwoordig. Veel bedrijven vinden MVO-prestaties van het vastgoed erg belangrijk en willen een gebouw dat goed is voor de gezondheid van hun medewerkers, veilig is en en goed is voor het milieu (denk aan minder CO2 uitstoot). Toekomstbestendig maken van een pand is dan ook erg belangrijk.
 4. Waarde vermeerdering
  Door uw vastgoed goed te onderhouden en een strategie uit t e zetten dat toekomst bestendig is en ‘ParisProof’ blijft uw vastgoed zijn waarde behouden of kunt u zelf waarde toevoegen aan uw vastgoed. De levensduur van uw vastgoed zal stijgen met goed onderhoud.
  En wist u dat een huurder zijn contract kan beëindigen als u nalatig bent in het onderhoud? Nog een goede reden om uw vastgoed goed te onderhouden!

En uw begrijpt dat het makkelijker is een gebouw te verhuren als het in een goede staat verkeerd en dat uw huurders tevreden zullen zijn, wat leidt tot meer opbrengsten.

 

Benieuwd wat BlomInvest kan doen op het gebied van onderhoud voor uw vastgoed? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!