Berichten

Is uw vastgoed ‘ParisProof’

Op 12 december 2015 was er een VN-Klimaat top in Parijs Nederland heeft hier ingestemd met het nieuwe VN- Klimaatakkoord
Het akkoord heeft als doel de opwarming van de aard te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, waarbij de doelstelling van 1,5 graden het uiteindelijke doel is.gepresenteerd dat de opwarming van de aard moet tegengaan.

Nederland heeft op 10 juli 2018 ons eigen Nationale Klimaatakkoord ondertekend waarbij de doelstelling is om in 2030 de broeikasgassen met 49% terug te dringen en in 2050 met 95% te hebben verminderd!

Voor gebouwen heeft dit als gevolg dat in 2023  elk gebouw moet voldoen aan een energie Label C. Helaas zal dit niet voldoende blijken, de overheden gaan kijken naar wat het gebouw aan CO2 uitstoot en wat de gebruikers uitstoten.

Om dit wat praktischer te maken, in 2050 is er per m2 per jaar  50kWh beschikbaar aan energie. Op dit moment gebruikt een gemiddeld kantoorgebouw rond de 200 kWh per m2 per jaar. We hebben dus een grote taak voor ons liggen.

Er zijn vele maatregelen en oplossingen beschikbaar, maar de vraag is welke oplossing is geschikt voor uw pand en hoe kunt u de komende jaren strategisch investeren in het verduurzamen van uw panden.

Wij werken met partijen die dit voor u in kaart kunnen brengen en een plan neerleggen waar u wij samen met u als eigenaar de komende jaren aan kunnen werken. Op deze manier komt u niet ineens voor verrassingen te staan en zal uw vastgoed in trek blijven bij huurders, wat leidt tot een goed rendement.

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw pand en hoe we dit samen kunnen oppakken, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.